آخرین نرخ سود سپرده های بانک مهر اقتصاد

 آخرین نرخ سود سپرده های بانک مهر اقتصاد

برای آنانکه به سود بیشتر می اندیشند

سپرده سرمایه‌گذاری سما یکی از مجموعه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مؤسسه مالی و اعتباری مهر است که سپرده‌گذار با افتتاح حساب سرمایه‌گذاری به مؤسسه وکالت عام می‌دهد تا سرمایه او را همراه با سرمایه سایر سپرده‌گذاران و منابع خود به صورت مشاع در فعالیت‌های اقتصادی شرعی و قانونی به کار گیرد و سود علی‌الحساب آن را در سررسیدهای انتخابی پرداخت نماید.

سپرده سرمایه گذاری سما را به شما پیشنهاد می کنیم، اگر :

 1. نیازمند یک کارگزار متخصص و امین جهت سرمایه‌گذاری وجوه خود و بهره‌مندی از عواید حاصل از این سر‌مایه‌گذاری هستید.
 2. به دنبال دریافت سود علی‌الحساب در شرایط مطمئن، متنوع و منعطف هستید.
 3. ‌می‌خواهید از بالاترین میزان سود علی‌الحساب سپرده‌گذاری در نظام بانکی کشور بهره‌مند شوید.
 4. تمایل دارید در سررسیدهای مشخص سود بالاتری دریافت دارید.
 5. بدنبال هم‌ افزایی سود علی‌الحساب خود، توسط موسسه در فعالیت‌های اقتصادی می‌باشید.

تنوع سپرده سرمایه گذاری سما

سپرده سرمایه‌گذاری سما مؤسسه مالی و اعتباری مهر بر حسب افق زمانی مد نظر شما برای سرمایه‌گذاری به دو دسته کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند:

  • سپرده سرمایه‌گذاری سما کوتاه مدت
    • سپرده سرمایه‌گذاری سما ۴ ماهه

   با افتتاح این سپرده، سود علی‌الحساب سرمایه‌گذاری شما در پایان ۴ ماه پرداخت می‌گردد. در این سپرده گذاری، لازم است وجوه شما حداقل به مدت ۴ ماه نزد موسسه حفظ شود.

    • سپرده سرمایه‌گذاری سما ۶ ماهه

   با افتتاح این سپرده، شما می‌توانید سود‌ علی‌الحساب سرمایه‌گذاری خود را در سررسیدهای ۳ و ۶ ماهه دریافت نمایید. در این سپرده گذاری، لازم است وجوه شما حداقل به مدت ۶ ماه نزد موسسه حفظ شود.

    • سپرده سرمایه‌گذاری سما ۹ ماهه

   با افتتاح این سپرده، شما می‌توانید سود علی‌الحساب سرمایه‌گذاری خود را در سررسیدهای ۳ و ۹ ماهه دریافت نمایید. در این سپرده گذاری، لازم است وجوه شما حداقل به مدت ۹ ماه نزد موسسه حفظ شود.

 • سپرده سرمایه‌گذاری سما بلند مدت
   • سپرده سرمایه‌گذاری سما ۱ ساله

  برای افتتاح این نوع سپرده، لازم است وجوه شما حداقل به مدت ۱ سال نزد موسسه حفظ شود. شما می‌توانید سود علی‌الحساب سرمایه‌گذاری خود را در سررسیدهای ۳ ماهه، ۶ ماهه و یکساله دریافت نمایید.

   • سپرده سرمایه‌گذاری سما ۲ ساله

  برای افتتاح این نوع سپرده، لازم است وجوه شما حداقل به مدت ۲ سال نزد موسسه حفظ شود. شما می‌توانید سود علی‌الحساب سرمایه‌گذاری خود را در سررسیدهای ۳ ماهه ، ۶ ماهه ، یکساله و در نهایت در سررسید دوساله دریافت نمایید.

   • سپرده سرمایه‌گذاری سما ۳ ساله

  برای افتتاح این نوع سپرده، لازم است وجوه شما حداقل به مدت ۳ سال نزد موسسه حفظ شود. شما می‌توانید سود علی‌الحساب سرمایه‌گذاری خود را در سررسیدهای ۳ ماهه، ۶ ماهه، یکساله و در نهایت در سررسید سه ساله دریافت نمایید.

   • سپرده سرمایه‌گذاری سما ۴ ساله

  برای افتتاح این نوع سپرده، لازم است وجوه شما حداقل به مدت ۴ سال نزد موسسه حفظ شود. شما می‌توانید سود علی‌الحساب سرمایه‌گذاری خود را در سررسیدهای ۳ ماهه، ۶ ماهه، یکساله و در نهایت در سررسید چهار ساله دریافت نمایید.

   • سپرده سرمایه‌گذاری سما ۵ ساله

  برای افتتاح این نوع سپرده، لازم است وجوه شما حداقل به مدت ۵ سال نزد موسسه حفظ شود. شما می‌توانید سود علی‌الحساب سرمایه‌گذاری خود را در سررسیدهای ۳ ماهه، ۶ ماهه، یکساله و در نهایت در سررسید پنج ساله دریافت نمایید.

جهت آگاهی از آخرین نرخ های سود (علی الحساب)سپرده سرمایه گذاری سما به یکی از شعب موسسه مالی و اعتباری مهر در سراسر کشور مراجعه فرمایید.
جدول مقاطع زمانی دریافت سود در پایان هر مقطع سما

نوع سپرده
۳ ماهه۶ ماههسالانهدر سررسید
سپرده سرمایه‌گذاری سما ۴ ماهه%۱۹
سپرده سرمایه‌گذاری سما ۶ ماهه%۱۹٫۰۷%۱۹٫۴۹%۱۹٫۴۹
سپرده سرمایه‌گذاری سما ۹ ماهه%۱۹٫۲۸%۲۰٫۱۱
سپرده سرمایه‌گذاری سما ۱ ساله%۲۱٫۳۱%۲۱٫۷۷%۲۳٫۳۳%۲۳٫۳۳
سپرده سرمایه‌گذاری سما ۲ ساله%۴۴٫۰۳%۴۴٫۹۸%۴۶٫۸۸%۵۰٫۶۸
سپرده سرمایه‌گذاری سما ۳ ساله%۶۶٫۳۵%۶۷٫۷۸%۷۰٫۶۵%۸۲٫۰۹
سپرده سرمایه‌گذاری سما ۴ ساله%۸۸٫۸۸%۹۰٫۷۹%۹۴٫۶۳%۱۱۷٫۶۲
سپرده سرمایه‌گذاری سما ۵ ساله%۱۱۶٫۶۸%۱۱۹٫۱۹%۱۲۴٫۲۲%۱۶۴٫۴۷

 

جدول نسبت سود سالانه به سپرده سما

نوع سپرده
۳ ماهه۶ ماههسالانهدر سررسید
سپرده سرمایه‌گذاری سما ۴ ماهه%۱۹
سپرده سرمایه‌گذاری سما ۶ ماهه%۱۹٫۰۷%۱۹٫۴۹%۱۹٫۴۹
سپرده سرمایه‌گذاری سما ۹ ماهه%۱۹٫۲۸%۲۰٫۱۱
سپرده سرمایه‌گذاری سما ۱ ساله%۲۱٫۳۱%۲۱٫۷۷%۲۳٫۳۳%۲۳٫۳۳
سپرده سرمایه‌گذاری سما ۲ ساله%۲۲٫۰۴%۲۲٫۴۹%۲۳٫۴۴%۲۵٫۳۴
سپرده سرمایه‌گذاری سما ۳ ساله%۲۲٫۱۲%۲۲٫۵۹%۲۳٫۵۵%۲۷٫۳۶
سپرده سرمایه‌گذاری سما ۴ ساله%۲۲٫۲۲%۲۲٫۷۰%۲۳٫۶۶%۲۹٫۴۱
سپرده سرمایه‌گذاری سما ۵ ساله%۲۳٫۳۴%۲۳٫۸۴%۲۴٫۸۴%۳۲٫۸۹

مشخصه‌های اصلی و متمایز کننده سپرده سرمایه‌گذاری سما

 • امکان بهره‌گیری از محصولات و خدمات یکی از منعطف‌ترین سیستم‌های سپرده‌ سرمایه‌گذاری در نظام بانکی کشور
 • امکان دریافت تسهیلات از محل سپرده‌های سما
 • امکان دریافت سود قطعی، علاوه بر دریافت بالاترین میزان سود علی‌الحساب

آیا می‌دانید مؤسسه‌ مالی و اعتباری مهر در طی سال‌های ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۸ به سپرده‌گذاران خود علاوه بر سود علی‌الحساب، تا ۴٫۰۴ درصد سود قطعی پرداخت کرده است.
چگونه می‌توانم سپرده سرمایه‌گذاری سما افتتاح کنم؟

 1. به یکی از ۷۰۰ شعبه مؤسسه در سراسر کشور مراجعه فرمایید.
 2. مدارک مورد نیاز شامل اصل و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی را تهیه و به شعبه ارائه نمایید.
 3. فرم‌های افتتاح سپرده سما را تکمیل کنید.
 4. وجه مورد نظر را واریز و گواهی سپرده دریافت نمایید

لطفاً در زمان مراجعه به شعبه مدارک مورد نیاز را به همراه داشته باشید تا در حداقل زمان، خدمت مورد نظر را برایتان فراهم کنیم.

، ، ، ،
close vindow

استخدام خبرنگار و خبرنویس حرفه ای در سایت شهراول

استخدام خبرنگار حرفه ای

در واتس اپ به شماره ۰۹۳۳۷۹۳۱۰۰۳ پیام  دهید