تغییر کاربری ۹ بنای تاریخی گیلان برای تبدیل به هتل بوتیک

تبدیل بنای تاریخی گیلان به هتل بوتیک

تبدیل بنای تاریخی گیلان به هتل بوتیک

هتل بوتیک ها از نظر اقتصادی در صنعت گردشگری اهمیت قابل توجهی دارد که موارد بسیاری از جمله زمینه تاریخی
و فرهنگ محلی را در نظر می گیرند؛ بنای تاریخی »قندچی« در لاهیجان، »خانه نصرت رحمانی« و بنای تاریخی »حنانی ها« و
بنای تاریخی »راهنما« و پنج بنای تاریخی دیگر در داخل بافت تاریخی رشت از جمله بناهایی هستند که با هدف تبدیل به هتل
بوتیک، اقامتگاه سنتی، رستوران و… تغییر کاربری شدند.

ولی جهانی، معاون میراث فرهنگی گیالن در گفت وگو با ایسنا،در تعریف هتل بوتیک اظهار کرد: ساختمان نه چندان بزرگ،
موقعیت مکانی مناسب، نمای ظاهری دلنشین و دکوراسیون مدرن، کمتر بودن قوانین دست و پاگیر، اهمیت دادن به غذا و
نوشیدنی، محیط آرام و غیره از ویژگی های هتل بوتیک می تواندباشد.

وی افزود: ایجاد محیط صمیمانه، اختصاصی، شهری و مدرن که معموال در محله های پر رفت و آمد شهری یا گاهی در
ساختمان های تاریخی بازسازی شده که در راستای جذب همزمان بازدیدکننده و مهمان صورت می پذیرد از اهداف هتل بوتیک می باشد.
معاون میراث فرهنگی گیالن در خصوص طراحی هتل بوتیک گفت: معماری و طراحی هتل بوتیک ها ساده با استفاده از مصالح
بومی منطقه و البته در خانه های تاریخی با حفظ اصالت معماری بنا انجام می شود به گونه ای که مرمت ساختمان بر معماری قالب
گذشته آن، اثر سوء نداشته و به اصطالح شالوده بنا حفظ شود.

جهانی ادامه داد: اگرچه که استفاده از مصالح و وسایل مدرن در داخل ساختمان عالوه بر معماری سنتی ظاهر و نمای ساختمان
تا حدود زیادی می تواند بر جذب گردشگران و مهمانان بیفزاید.سیاست اداره کل میراث فرهنگی حفظ بناهای تاریخی و تبدیل
آنها)با تغییر کاربری( به موزه، مراکز سنتی گردشگری و اقامتی از جمله هتل بوتیک می باشد که در این راستا عالوه بر نظارت
و مشاوره به تناسب مساحت، وضعیت بنا و غیره نسبت به ارائه تسهیالت به متقاضیان و بهره برداران اقدام خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که چه تعداد هتل بوتیک در گیالن داریم؟ تصریح کرد: در استان گیالن از ابتدای سال گذشته با
بهره مندی از ظرفیت سرمایه گذاران اقدام به احیای بناهای تاریخی با کاربری هتل بوتیک اقدام شده که در این راستا بنای
تاریخی شیرازی موسوم به »خانه نصرت رحمانی« واقع در پیرسرای رشت در حال احیا و تبدیل آن به هتل بوتیک توسط مالکین است.

جهانی اضافه کرد: ساماندهی بنای مذکور، پاک سازی آن و تهیه طرح مرمت بنا و… از جمله اقداماتی بوده که تاکنون انجام
شده و در حال حاضر حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته،تسهیالت مالی برای این بنا از سوی معاونت سرمایه گذاری در
نظر گرفته شده و مورد تایید قرار گرفته و روند معرفی سرمایه گذار به بانک جهت دریافت تسهیالت بانکی طی شده، زمان بندی
پروژه به مدت یکسال در نظر گرفته شده که انشاهلل. در سالجاری به بهره برداری می رسد.

معاون میراث فرهنگی گیالن ادامه داد: بنای تاریخی »حنانی ها« واقع در داخل بافت تاریخی رشت دومین بنای تاریخی است
که احیای این بنا و تبدیل آن به هتل بوتیک توسط سرمایه گذار با مشارکت اداره کل میراث در دست اقدام بوده و تاکنون
بیش از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. پاکسازی، رفع خطر بنا، مرمت بخش های آسیب دیده و… انجام شده و کلیه
کارهای مربوط به پرداخت تسهیالت بنا توسط معاونت سرمایه گذاری انجام شده و به زودی جهت دریافت تسهیالت به بانک
معرفی خواهند شد، زمان بندی این پروژه تا بهره برداری به بوتیک هتل به مدت ۱۰ ماه بوده است. وی با بیان اینکه بنای
تاریخی »قندچی« در الهیجان از جمله بناهای دیگری است که مقرر شده به هتل بوتیک تبدیل شوند، خاطرنشان کرد: بنای
تاریخی »راهنما« در رشت و پنج بنای تاریخی دیگر در داخل بافت تاریخی رشت از جمله بناهایی هستند که با هدف تبدیل به
هتل بوتیک، اقامتگاه سنتی، رستوران و… تغیر کاربری شدند و هرکدام از آنها ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند

منبع:ایسنا/گیلان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

close vindow

استخدام خبرنگار و خبرنویس حرفه ای در سایت شهراول

استخدام خبرنگار حرفه ای

در واتس اپ به شماره ۰۹۳۳۷۹۳۱۰۰۳ پیام  دهید