حداقل دستمزد ساعتی سال ۹۳ مشخص شد

 حداقل دستمزد ساعتی سال ۹۳ مشخص شد

/ هر ساعت کار ۳۴۵۹ تومان
خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: هر کارگر حداقل بگیر مشمول قانون کار در سال ۹۳ به ازای هر ۱ ساعت کار ۳۴۵۹ تومان و به ازای هر ۱ ساعت اضافه کاری ۴۸۴۳ تومان دریافت خواهد کرد، با این حال طبق مصوبه شورای عالی کار حداقل مزد روزانه امسال کارگران به میزان ۲۰۲۹۷ تومان تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق مصوبه افزایش حداقل دستمزد سال جاری مشمولان قانون کار و کارگران از ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان امسال به ۶۰۸ هزار و  ۹۰۰ تومان، میزان حداقل دستمزد ساعتی شاغلان نیز تغییر کرد.

بر این اساس، هر کارگری که در سال جاری از حداقل دستمزد برخوردار باشد به ازای هر ۱ ساعت کار به میزان ۳۴۵۹ تومان و به ازای هر ۱ ساعت اضافه کاری نیز به میزان ۴۸۴۳ تومان دریافت می کند.

طبق مصوبه شورای عالی کار هر کارگر در سال جاری باید حداقل ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان برای یکماه کار دستمزد دریافت کند. از سویی طبق استانداردهای موجود هر نفر نیروی مشمول قانون کار باید در هفته ۴۴ ساعت و در ماه نیز ۱۷۶ ساعت، کار انجام دهد.

فرمول محاسبه میزان حداقل دستمزد ۱ ساعت کار در روز بر مبنای حداقل مزد روزانه تعیین شده و اشتغال ۷ ساعت و ۳۳ دقیقه در هر روز به دست می آید. از سویی برای محاسبه اضافه کاری افراد شاغل در بنگاه ها و واحدهای مختلف اقتصادی کشور، افراد برای هر ساعت اضافه کاری به میزان ۱٫۴ ساعت مزد دریافت می کنند.

ارقام دریافتی به ازاء هر ساعت کار و یا هر یک ساعت اضافه کاری در سال ۹۳ از سوی حداقل بگیران، کمترین میزان حقوقی است که در سال آینده از سوی کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار کشور پرداخت خواهد شد. در عین حال، میزان دریافتی سایر گروه های شغلی از ارقام حداقلی به مراتب بالاتر خواهد بود.

حداقل دستمزد ساعتی سال ۹۳ مشخص شد

جدول ۴ ساله تغییرات مزد ساعتی (ارقام به تومان)

سالحداقل مزد ماهیانهحداقل مزد روزانهحداقل مزد ساعتیاضافه کاری برای هر ساعت
۹۰۳۳۰۳۰۰۱۱۰۱۰۱۸۷۷۲۶۲۸
۹۱۳۸۹۷۰۰۱۲۹۹۰۲۲۱۵۳۱۰۱
۹۲۴۸۷۱۲۵۱۶۲۳۷۲۷۶۸۳۸۷۵
۹۳۶۰۸۹۱۰۲۰۲۹۷۳۴۵۹۴۸۴۳
، ، ، ، ،
close vindow

استخدام خبرنگار و خبرنویس حرفه ای در سایت شهراول

استخدام خبرنگار حرفه ای

در واتس اپ به شماره ۰۹۳۳۷۹۳۱۰۰۳ پیام  دهید