رویکرد پژوهشی ناجا در سال ۹۳

رویکرد پژوهشی ناجا در سال ۹۳

معاون هماهنگ کننده ناجا با تاکید بر اینکه رویکرد پژوهشی نیروی انتظامی در سال آینده، مشتری مداری است، افزود: مشتریان ما، کارکنان، مردم و سازمان های بیرونی هستند.

به گزارش سرویس انتظامی ایسنا، سردار دکتر محمود تشکری در گردهمایی سراسری مسئولان رده های تحقیقاتی ناجا گفت: همه سازمان ها نیازمند بخش هایی هستند تا در محیط رقابتی و پیرامون خود که مدام درحال تغییراست، محیط بیرونی را رصد و از فرصت‌ها استفاده کرده و با چالش ها به مقابله بپردازند تا با استفاده از توانمندی های خود بر شرایط محیطی غلبه کرده و بر آن تاثیر بگذارند، این مهم در نیروی انتظامی برعهده مراکز تحقیقاتی می باشد.

وی با اشاره به پاسخگو بودن پلیس افزود: نیروی انتظامی به دلیل تنوع ماموریت، سازمانی ویژه است که با محیطی متغییر روبرو بوده و گستردگی جغرافیایی زیادی را در بر دارد بنابراین با اقشار مختلف مردم سروکار داشته، چنین سازمانی می بایست دائما نیازهای خود را رصد کرده تا بتواند پاسخگوی مشتریانش باشد.

معاون هماهنگ کننده ناجا، تاکید کرد: بخش های تحقیقاتی ناجا می توانند کمک کنند تا سازمان، در راستای انجام ماموریت ها، گام های موثری بردارد؛ در طول سال های گذشته نیروی انتظامی توانسته با تشکیل دفاتر تحقیقات کاربردی، فضای تعاملی خوبی با پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی ایجاد کند.

تشکری با اشاره به اینکه نگاه بیرون به ناجا امروز بسیار تغییر کرده است، اظهار داشت: تمامی مراکز دانشگاهی، اذعان دارند که ناجا امروز سازمانی دانش بنیان و یادگیرنده است که به پژوهش اهمیت زیادی می دهد؛ ما باید ضمن حفظ این جایگاه، کیفیت اقدامات تحقیقاتی خود را ارتقاء دهیم.

رئیس کمیسیون تحقیقات و مدیریت دانش درخصوص مؤلفه های اصلی سازمان های یادگیرنده گفت: اینگونه سازمان ها باید با ایجاد زیرساخت های دانشی، اندیشمندی، اعتقاد به دانش، خلاقیت کارکنان، مشارکت پذیری و تعامل برون سازمانی را نهادینه کنند، دانش کاربردی و بومی را در سازمان تولید و بکارگیری نموده و مدیریت دانش را نیز برای توانمندسازی کارکنان در دستور کار خود قرار دهند.

وی درخصوص ضرورت های دانش بنیان شدن ناجا نیز اظهار داشت: امروز ما در محیطی پویا و متغیر قرار داریم بنابراین باید برای تطبیق با این محیط، وضعیت آینده را پیش بینی و با رصد فرایندها خود را برای مقابله با تهدیدات آماده کنیم.

معاون هماهنگ کننده ناجا، یکی از خصوصیات سازمان های دانش بنیان را شناسایی نیاز مشتریان و پاسخگویی به آنان دانست و افزود: اگر شناخت مناسبی از حریف خود داشته باشیم می توانیم با اقدامات پیشگیرانه، دشمن را غافلگیر کنیم و مأموریت های خود را به خوبی انجام دهیم.

سردار تشکری، لزوم مقابله با تهدیدات روزافزونی که سازمان ها با آن مواجه هستند و همچنین جبران عقب ماندگی های فن آوری در محیط اجتماعی را نسبت به حریف، ضرورت دانش بنیان شدن ناجا دانست و افزود: شبکه های جرم، امروز از فن آوری و روش های نوین استفاده کرده بنابراین ما باید در علم روز از حریفان خود جلوتر باشیم در غیراینصورت نمی توانیم مأموریت های خود را به نحو احسن انجام دهیم.

وی همچنین تاکید کرد: نیروی انتظامی باید با محیط پیرامونی خود تعامل داشته و با سازمان های لشگری و کشوری همسو باشد تا بتواند با مدیریت، از ظرفیت دیگر سازمان ها استفاده کند.

رئیس کمیسیون تحقیقات و مدیریت دانش، ویژگی های سازمان های دانش بنیان را ارتباطات و ساختار، دانش و اطلاعات، سرمایه انسانی، هدایت و رهبری، نظارت و ارزیابی و ابتکار و نوآوری برشمرد.

معاون هماهنگ کننده ناجا، کارکنان را سرمایه سازمان های دانش بنیان دانست و گفت: کارکنان با دانش بالا و توان فکری نقش بسزائی در پیشبر اهداف سازمان دارند لذا باید مرتب آموزش دیده و توانمند شوند تا از ظرفیت آنان استفاده کرد.

تشکری درخصوص نقش مدیران در سازمان های دانش بنیان بیان داشت: مدیران باید نقش معماری و مهندسی دانایی را ایفا کنند و اعتقاد به دانش و اهمیت آن باید ابتدا در آنان وجود داشته باشد تا شرایط سازمان دانش بنیان شدن را فراهم کنند.

وی مهمترین ویژگی مدیران را، توانایی برای کسب بینش و بوجود آوردن آن در بین کارکنان دانست و تاکید کرد: هیچ سازمان دانش بنیانی بدون مدیر تداوم نخواهد داشت.

این مقام ارشد انتظامی، بر طراحی نظام سنجش و ارزیابی اثربخش تاکید کرد و اذعان داشت: سازمان دانش بنیان باید رصد کند که در مسیر یادگیرندگی به چه میزان پیشرفت کرده تا در صورت انحراف و یا عقب ماندگی اقدام به جبران کند.

سردار تشکری همچنین یادآور شد: هدف نهایی بکارگیری آموخته ها در عمل است چرا که ایده های نو باید در سازمان قابلیت اجرا داشته باشد .

وی با اشاره به اینکه امروز تحقیقات و پژوهش در ناجا باید رویکرد حل مسئله داشته باشد، خاطرنشان کرد: دفاتر تحقیقات کاربردی باید ضمن احصاء مشکلات، برای حل آنها، اقدامات پژوهشی انجام دهند؛ ایده ها و روش های نو باید منجر به حل مسئله شود بنابراین کارها نباید تنها کتابخانه ای باشند در این صورت تمامی بخش ها از ما استقبال کرده و به خوبی جایگاه تحقیقات را حس می کنند.

رئیس کمیسیون تحقیقات و مدیریت دانش تاکید کرد: سازمان های دانش بنیان باید با سرعت به سمت اهدافشان حرکت کنند، خدمت رسانی شایسته تری به مشتریان ارائه و رضایت و مهارت های کارکنان را افزایش دهند تا با کنترل هزینه ها، منجر به بهره وری و کارایی سازمان شوند.

سردار تشکری الزامات سازمان های دانش بنیان را شناخته شدن اهداف، وجود افراد خلاق، تفویض اختیار به کارکنان و آموزش آنان، برخورداری از الگوهای دانشی در کشور و بکار گیری دانش و تجربه در کنار هم برشمرد.

وی با تاکید براینکه دفاتر تحقیقات کاربردی ناجا نقش موثری در یادگیرندگی سازمان دارند، خاطرنشان کرد: این مأموریت تنها وظیفه این دفاتر نیست، بلکه تمامی سازمان باید در این مهم نقش آفرین باشند بنابراین باید یادگیرندگی نهادینه و فرهنگ سازی شود.

این مقام ارشد انتظامی همچنین تاکید کرد: توجه به کیفیت امور پژوهشی بسیار مهم است، باید دانش بومی را تولید کنیم و از انجام تحقیقات تکراری برحذر باشیم.

وی مؤلفه های تعالی سازمانی و فردی را در سال آینده، در چهار حوزه کارکنان، سازمان، خانواده و اجتماع اعلام کرد و افزود: در حوزه کارکنان باید به تقویت باورهای دینی، مهارت کاری، نظم و انضباط و صیانت آنان اهمیت دهیم و در حوزه سازمان نیز به شایسته سالاری، مدیریت دانش، خدمتگزاری، پاسخگویی، سازماندهی، طرح مکنا و ایمنی بپرداریم.

معاون هماهنگ کننده ناجا، در حوزه خانواده نیز بر تقویت باورهای دینی، معیشت، بهداشت و درمان تاکید کرد و گفت: در حوزه اجتماع نیز باید به دفاع از ارزش های انقلاب، رعایت حقوق شهروندی، احساس امنیت، رضایت مشتریان و فعالیت های اجتماعی اهتمام ورزید.

وی با بیان اینکه در سال آینده، رویکرد پژوهشی ناجا، مشتری مداری است، بیان داشت: مشتریان ما، کارکنان، مردم و سازمان های بیرونی هستند و از منظر مشتریان، سلامت اداری مهم است بنابراین برای ما نیز چگونگی نگاه مردم به کلانتری ها و ناجا اهمیت دارد.

سردار تشکری افزود: اولویت نیروی انتظامی در سال آینده، تبدیل شدن به سازمان دانش بنیان، مدیریت دانش و توانمندکردن کارکنان است.

رویکرد پژوهشی ناجا در سال ۹۳

close vindow

استخدام خبرنگار و خبرنویس حرفه ای در سایت شهراول

استخدام خبرنگار حرفه ای

در واتس اپ به شماره ۰۹۳۳۷۹۳۱۰۰۳ پیام  دهید