ساخت ۴۱۵ هزار مسکن مهر در شهرهای جدیدپردیس

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ساخت بیش از ۴۱۵ هزار واحد مسکن مهر در شهرهای جدید در حالی آغاز شده که از این تعداد ۳۸۹ هزار و ۲۸۱ واحد به مرحله اتمام پی سازی، ۳۳۸ هزار و ۸۸۸ واحد به مرحله اتمام اسکلت، ۳۲۷ هزار و ۱۹۰ واحد به مرحله سقف زنی، ۲۸۶ هزار و ۵۴۸ واحد به مرحله سفت کاری و ۱۶۶ هزار و ۷۰۴ واحد به مرحله اتمام نازک کاری رسیده است.

بنابراین گزارش و به گفته محسن نریمان مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید و معاون وزیر، طبق سهمیه تعیین شده قرار بود در شهرهای جدید ۴۰۰ هزار مسکن مهر احداث شود، اما به دلیل نبود برنامه و پالایش مناسب این سقف به ۴۱۵ هزار واحد افزایش یافت.

در شهر جدید عالی‌شهر بوشهر که سهمیه ساخت آن ۴ هزار و ۸۵۶ واحد مسکن مهر بود، قرارداد ساخت ۴ هزار و ۸۶۹ واحد به امضا رسیده است که از این تعداد پی سازی ۴ هزار و ۸۶۷ واحد به اتمام رسیده است و ۳ هزار و ۸۵۹ واحد در مرحله نازک کاری قرار دارند که پیشرفت فیزیکی ۹۱٫۴۰ درصدی نشان می‌دهد.

در شهر جدید سهند در تبریز سهمیه ۳۵ هزار و ۳۰۰ واحد مسکن مهر تعیین شده بود، اما در مرحله قرارداد ساخت ۳۶ هزار و ۲۲۵ واحد در دستور کار قرار گرفت که از این تعداد پی سازی ۳۶ هزار و ۲۲۵ واحد به اتمام رسیده و ۲۶ هزار و ۲۲ واحد در مرحله نازک کاری قرار دارند که در این شهر هم پیشرفت پروژه مسکن مهر ۸۹٫۹۴ درصد بوده است.

در شهر جدید صدرا در شیراز هم سهمیه ساخت ۲۵ هزار و ۲۰۰ واحد مسکن مهر تعیین شد که در مرحله قرارداد به ۲۶ هزار و ۴۴۹ واحد افزایش یافت که بر این اساس ۱۶ هزار و ۸۳۶ واحد در مرحله نازک کاری قرار دارند.

پیشرفت پروژه های مسکن مهر در این شهر ۸۴٫۵۱ درصد است.

*پرند با ۸۱ درصد پیشرفت فیزیکی چهارمین شهر

برای شهر جدید پرند در شهر تهران که به عنوان پایتخت مسکن مهر شناخته می‌شود سهمیه ساخت ۹۴ هزار و ۸۳۰ واحد تعیین شده بود که در مرحله قرارداد به ۹۵ هزارو ۷۸۵ واحد افزایش یافت که با پیشرفت ۸۱٫۴۱ درصدی ۴۹ هزارو ۲۳۱ واحد در مرحله اتمام نازک کاری قرار دارد.

شهر جدید هشتگرد هم با سهمیه ۴۰ هزار واحد مسکن مهر و قرارداد ساخت ۵۱ هزار و ۸۲۷ واحد مسکونی در استان البرز قرار دارد که تاکنون نازک کاری ۲۰ هزار و ۲۷۴ واحد آن به پایان رسیده است و پیشرفت فیزیکی پروژه رقم ۷۹٫۷۱ درصدی را نشان می‌دهد.

در شهر جدید مجلسی در استان اصفهان هم سهمیه ساخت ۵ هزارو ۸۸۵ واحد مسکن مهر تعیین شده بود و ساخت ۵ هزارو ۸۹۳ واحد در دستور کار قرار گرفت که از این تعداد نازک کاری ۲ هزار و ۸۴۵ واحد به اتمام رسیده است. پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در این شهر ۷۹٫۱۲ درصد بوده است.

شهر جدید فولادشهر به عنوان یکی دیگر از شهرهای اطراف اصفهان با سهمیه ساخت ۳۰ هزار و ۳۰۰ واحد مسکن مهر و قرارداد ساخت ۳۰ هزار و ۹۰۸ واحد شناخته می‌شود که از این تعداد ۱۵ هزار و یک واحد به مرحله اتمام نازک کاری رسیده است و پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها رقم ۷۸٫۴۵ درصدی را نشان می‌دهد.

در شهر جدید بینالود مشهد هم سهمیه ساخت ۳ هزار و ۳۵۴ واحد مسکن مهر تعیین شد که براین اساس ساخت ۳هزار و ۷۴۵ واحد در دستور کار قرار گرفت.

همچنین نازک کاری یک هزار و ۵۲۸ واحد تاکنون به اتمام رسیده است.

پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن مهر در این شهر رقم ۷۷٫۲۵ درصد را نشان می‌دهد.

همچنین در شهر جدید رامشار واقع در اطراف شهر زابل با سهمیه ساخت ۸۰۴ واحد مسکن مهر همین تعداد قرارداد هم بسته شد که بر این اساس با پیشرفت فیزیکی ۷۴٫۹۶ درصد، ۳۶۸ واحد با به مرحله اتمام نازک کاری رسیده است.

در شهر جدید مهاجران اراک هم با سهمیه ساخت یک هزار و ۶۳۰ واحد و پیشرفت فیزیکی ۷۲٫۰۷ درصد، ۵۴۱ واحد در مرحله نازک کاری قرار دارند و در شهر جدید ایوانکی در اطراف گرمسار که هنوز به مرحله جمعیت پذیری نرسیده است، ساخت ۵۴۴ واحد مسکن مهر در دستور کار قرار دارد که از این تعداد نازک‌کاری ۱۷۳ واحد به اتمام رسیده است.

شهر جدید گلبهار در مشهد هم با سهمیه ساخت ۳۹ هزار و ۳۱۴ واحد و اجرای قرارداد ۳۹ هزار و ۴۳۳ به مرحله ساخت و ساز رسید که با پیشرفت فیزیکی ۶۹٫۶۳ درصد، نازک کاری ۱۶ هزار و ۱۵۵واحد به اتمام رسیده است.

براساس این گزارش، شهر جدید بهارستان در اطراف شهر اصفهان هم با سهمیه ساخت ۱۱ هزار واحد مسکن مهر و قرارداد ساخت ۱۱ هزار و ۹۴۰ واحد از شهرهای جدید اصفهان به شمار می‌رود که عملکرد نازک کاری ۳ هزار و ۲۴۹ واحد در آن به پایان رسیده است.

همچنین در شهر جدید علوی در استان هرمزگان ساخت ۱۰۰ واحد مسکن مهر در دستور کار قرار گرفت که با پیشرفت فیزیکی ۶۸ درصد هنوز واحدی به مرحله نازک کاری نرسیده است.

شهر جدید رامین در اهواز با سهمیه ساخت ۵ هزار و ۷۴۷ واحد و قرارداد ۵ هزارو ۹۳۲ واحد است که با پیشرفت فیزیکی ۶۵٫۴۴ درصد، تعداد یک هزار و ۳۵۶ واحد به مرحله نازک کاری رسیده است.

شهر جدید شیرین شهر هم یکی دیگر از شهرهای جدید اطراف اهواز است که سهمیه ساخت ۴ هزار و ۷۷۵ واحد برای آن تعیین شده بود، اما ساخت ۵ هزار و ۵۴۵ واحد در دستور کار قرار گرفت که از این تعداد ۲۳۸ واحد به مرحله نازک‌کاری رسیده است.

در شهر جدید اندیشه در اطراف شهریار استان تهران هم سهمیه ساخت ۵ هزار و ۷۴۷ واحد تعیین شد که از این تعداد ۵ هزار و ۲۵۷ واحد به مرحله اجرا رسید.

در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی ۳۹٫۹۹ درصد، ۶۴۴ واحد به مرحله اتمام نازک کاری رسیده است.

*پیشرفت ۳۷ درصدی مسکن مهر در شهر پردیس

در شهر جدید پردیس در شهر تهران هم سهمیه ۸۹ هزار و ۴۵۶ واحد مسکن مهر تعیین شده بود که قرارداد ۸۷ هزار و ۴۲۷ واحد به اجرا رسید که از این تعداد ۸ هزار و ۳۸۴ واحد به مرحله اتمام نازک کاری رسیده است.

پیشرفت فیزیکی مسکن مهر در این شهر ۳۷٫۸۸ درصد بوده است.

شهر جدید امیرکبیر هم با سهمیه ساخت یک هزار و ۱۳۱ واحد مسکن مهر و قرارداد ساخت یک هزارو ۵۸۱ واحد در اطراف شهر اراک قرار دارد که درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها ۲۸٫۴۱ درصد بوده و هیچ یک از این واحدها به مرحله اتمام نازک کاری نرسیده است.

برنامه و عملکرد شرکت عمران شهرهای جدید در خصوص پیشرفت فیزیکی در شهرهای جدید کشور یکم دی ماه ۹۲

ردیف
شهر جدید
سهمیه
عملکردقرارداد(واحد)
عملکرد اتمام پی(واحد)
عملکرداتمام اسکلت (واحد)

عملکرد اتمام سقف (واحد)

عملکرد اتمام سفتکاری(واحد)

عملکرد اتمام نازک‌کاری (واحد)
پیشرفت فیزیکی

۱
عالیشهر
۲٫۸۵۶
۴صدور مجوز ۵ پرواز فوق‌العاده برای انتقال زائران امام رضا از مشهد به تهران‌.۸۶۹
۴٫۸۶۷
۴٫۷۵۶
۴٫۷۴۰
۴٫۵۵۰
۳٫۸۵۹
۹۱٫۴۰%
۲
سهند
۳۵٫۳۰۰
۳۶٫۲۲۵
۳۶٫۲۲۵
۳۴٫۶۵۵
۳۴٫۱۴۳
۳۳٫۳۴۷
۲۶٫۰۲۲
۸۹٫۹۴%
۳
صدرا
۲۵٫۲۰۰
۲۶٫۴۴۹
۲۴٫۸۰۹
۲۳٫۶۱۵
۲۳٫۲۷۴
۲۲٫۴۰۵
۱۶٫۸۳۶
۸۴٫۵۱%
۴
پرند
۹۴۸۳۰
۹۵٫۷۸۵
۹۵٫۵۴۵
۹۲٫۴۴۲
۹۱٫۶۱۰
۸۴٫۱۳۹
۴۹٫۲۳۱
۸۱٫۴۱%
۵
هشتگرد
۴۰٫۰۰۰
۵۱٫۸۲۷
۴۹٫۳۰۲
۳۷٫۹۷۶
۳۴٫۶۸۵
۳۱٫۴۱۴
۲۰٫۲۷۴
۷۹۰۷۱%
۶
مجلسی
۵٫۸۸۵
۵٫۸۹۳
۵٫۸۸۵
۵٫۸۷۲
۵٫۷۷۰
۴٫۶۸۵
۲٫۸۴۵
۷۹٫۲%
۷
فولادشهر
۳۰٫۳۰۰
۳۰٫۹۰۸
۳۰٫۸۲۳
۲۹٫۱۰۴
۲۸٫۱۸۸
۲۴٫۵۶۴
۱۵٫۰۰۱
۷۸٫۴۵%
۸
بینالود
۳٫۳۵۴
۳٫۷۴۵
۳٫۷۳۹
۳٫۱۵۵
۳٫۰۵۰
۲٫۶۷۴
۱٫۵۲۸
۷۷٫۲۵%
۹
رامشار
۸۰۴
۸۰۴
۸۰۴
۷۱۴
۷۰۴
۶۶۷
۳۶۸
۷۴٫۹۶%
۱۰
مهاجران
۱٫۶۳۰
۱٫۶۳۰
۱٫۶۲۸
۱٫۵۹۷
۱٫۵۱۷
۱٫۲۰۲
۵۴۱
۷۲٫۰۷%
۱۱
ایوانکی
۵۴۴
۵۴۴
۵۴۴
۵۴۴
۵۴۴
۳۶۱
۱۷۳
۷۱٫۴۵%
۱۲
گلبهار
۳۹٫۳۱۴
۳۹٫۴۳۳
۳۹٫۲۸۳
۳۴٫۰۹۴
۳۱٫۴۸۲
۲۷٫۷۸۸
۱۶٫۱۵۵
۶۹٫۶۳%
۱۳
بهارستان
۱۱٫۰۰۰
۱۱٫۹۴۰
۱۱٫۸۳۰
۹٫۹۹۳
۹٫۸۸۹
۷٫۸۰۷
۳٫۲۴۹
۶۸٫۹۹%
۱۴
علوی
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۰
۶۸٫۰۰%
۱۵
رامین
۵٫۷۷۴
۵٫۹۳۲
۵٫۹۳۲
۵٫۱۴۲
۴٫۵۴۰
۴٫۲۷۸
۱٫۳۵۶
۶۵٫۴۴%
۱۶
شیرین‌شهر
۴٫۷۷۵
۵٫۵۴۵
۴٫۸۶۸
۴٫۲۵۴
۳٫۱۶۲
۲٫۲۲۴
۲۳۸
۵۲٫۵۷%
۱۷
اندیشه
۵٫۷۴۷
۵٫۲۵۷
۵٫۱۷۳
۳٫۱۳۷
۲٫۹۷۷
۱٫۹۰۱
۶۴۴
۳۹٫۹۹%
۱۸
پردیس
۸۹٫۴۵۶
۸۷٫۴۲۷
۶۶٫۹۱۳
۴۷٫۱۰۵
۴۶٫۵۴۵
۳۲٫۳۶۳
۸٫۳۸۴
۳۷٫۸۸%
۱۹
امیرکبیر
۱٫۱۳۱
۱٫۵۸۱
۱٫۰۱۱
۶۳۳
۲۷۰
۷۹
۰
۲۸٫۴۱%

جمع ۰۱/۱۰/۱۳۹۲

۴۰۰٫۰۰۰
۴۱۵٫۸۹۴
۳۸۹٫۲۸۱
۳۳۸٫۸۸۸
۳۲۷٫۱۹۰
۲۸۶٫۵۴۸
۱۶۶٫۷۰۴
۶۹٫۳۹%
درصد عملکرد به سهمیه:

۱۰۴%
۹۷%
۸۵%
۸۲%
۷۲%
۴۲%
جمع۰۱/۰۶/۱۳۹۲

۴۰۰٫۰۰۰
۴۱۵٫۸۹۴
۳۸۷٫۴۴۱
۳۳۲٫۳۹۳
۳۲۰٫۴۶۷
۲۷۷٫۱۴۲
۱۶۰٫۰۷۳
۶۷٫۷۴%
عملکرد ۴ ماهه

۱٫۸۴۰
۶٫۴۹۵
۶٫۷۲۳
۹٫۴۰۶
۶٫۶۳۱
۱٫۶۶%

منبع خبر: خبرگزاری فارس http://www.farsnews.com/

، ،
close vindow

استخدام خبرنگار و خبرنویس حرفه ای در سایت شهراول

استخدام خبرنگار حرفه ای

در واتس اپ به شماره ۰۹۳۳۷۹۳۱۰۰۳ پیام  دهید