شرح وظایف شورای اسلامی روستا از منظر قانون اساسی

شرح وظایف شورای اسلامی

شرح وظایف شورای اسلامی

شرح وظایف شورای اسلامی روستا از منظر قانون اساسی.بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور باید به اتکای آراء عمومی انجام شود، همانطور که قانون اساسی مقرر نموده است مداخله سیستم در حکومت از طریق ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای کشور تحقق می یابد بنابراین نهادهای حکومتی را نهادهای اعمال حق حاکمیت ملی می نامند.

حمیدرضا یشقره کاندید شورای اسلامی لاکان
حمیدرضا یشقره کاندید شورای اسلامی لاکان

۱- اصل هفتم : طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم» ، «و شاورهم فی الامر» مجلس شورای اسلامی ، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می کند.

۲- اصل یکصدم : برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.

شرح وظایف شورای اسلامی
شرح وظایف شورای اسلامی – لیشاوندان

ادامه شرح وظایف شوراها

۳- اصل یکصد و یکم : به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

۴- اصل یکصد و دوم : شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

۵- اصل یکصد و سوم : استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.( تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد.)

۶- اصل یکصد و ششم : انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست و مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

شرح وظایف شورا از منظر قانون اساسی

اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی
کشور یکی از ارگان‌های تصمیم گیری و اداره امور کشورند. و
اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف
خاص خود هستند ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در
طراز سایر ارکان حکومتی قرار می گیرند. و حتی دامنه حکومت
آنها به اندازه ای است که مسئولین دولتی موظف به رعایت
تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان هستند.

همچنین با ملاحظه اصل یکصدم قانون اساسی به نظر می رسد
که غرض قانون گذار از وضع اصل یکصدم توزیع قدرت در نظام های
اجتماعی، امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و فرهنگی و …
اگرچه مستقیماً سیاسی نیستند و اصولاً جدای از امور سیاسی
محسوب می‌شوند اما دارای کارکردهای سیاسی نیز می تواند
باشد. به ویژه از آن جهت که این بخشها به وجود آورنده طیف
خاصی هستند که در فرآیند اقتدار سیاسی، به عنوان منابع
قدرت شناخته می شوند. قانون اساسی با واگذاری این دسته
از امور و فعالیت های اجتماعی به شوراها سعی کرده است
تمرکز منابع قدرت در دست عده خاص نباشد.

بر روی ادامه مطلب کلیک کنید
بر روی ادامه مطلب کلیک کنید
، ،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

close vindow

استخدام خبرنگار و خبرنویس حرفه ای در سایت شهراول

استخدام خبرنگار حرفه ای

در واتس اپ به شماره ۰۹۳۳۷۹۳۱۰۰۳ پیام  دهید