مذاکره با آمریکا از دولت سابق شروع شد

مذاکره با آمریکا از دولت سابق شروع شد
 صالحی گفت: مقام معظم رهبری در آن زمان فرمودند که برخی از مسؤولین دولت سابق، بر مذاکره دوجانبه با دولت امریکا درخصوص مساله هسته ای نظر داشتند. آن زمان که من در وزارت امورخارجه بودم یعنی حدود دو سال و نیم یا سه سال پیش موضوع را به خدمت رهبر عرض کردم و گفتم، اجازه دهید که ما با امریکاییها راجع به موضوع هسته ای وارد مذاکره شویم. حضرت آقا فرمودند که به امریکایی ها نمی شود اعتماد کرد.
 علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی روز شنبه در مصاحبه با العالم، گفت: دو سال و نیم پیش بود که پس از کسب تکلیف از مقام معظم رهبری کار در زمینه مذاکره با آمریکا شروع شد و در ادامه، کار به دولت بعدی سپرده شد.

رییس سازمان انرژی اتمی افزود: مقام معظم رهبری در آن زمان فرمودند که برخی از مسؤولین دولت سابق، بر مذاکره دوجانبه با دولت امریکا درخصوص مساله هسته ای نظر داشتند. آن زمان که من در وزارت امورخارجه بودم یعنی حدود دو سال و نیم یا سه سال پیش موضوع را به خدمت رهبر عرض کردم و گفتم، اجازه دهید که ما با امریکاییها راجع به موضوع هسته ای وارد مذاکره شویم. حضرت آقا فرمودند که به امریکایی ها نمی شود اعتماد کرد و مصداقهایی را در این خصوص فرمودند به عنوان مثال در موضوع افغانستان، در موضوع عراق و این که آنها عهدشکنی می کنند، نقض پیمان می کنند و قابل اعتماد نیستند و حسن نیت ندارند.

وی افزود:من خدمت ایشان عرض کردم که اگر اجازه دهید، ما در موضوع هسته ای هم این را تجربه کنیم. ایشان فرمودند: اشکالی ندارد، بروید و این کار را انجام دهید، اما بدانید که این اتمام حجت خواهد بود. ما بهانه را از آنها خواهیم گرفت و به مردم خودمان اعلام خواهیم کرد که از هر فرصتی برای حل و فصل مسالمت امیز این موضوع در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت استفاده می کنیم و بهانه را از آنها خواهیم گرفت که آنها با افکار عمومی بازی نکنند. البته ایشان چند تا شرط گذاشتند و گفتند این چهار شرط را شما رعایت کنید: یکی از شروط آن بود که مذاکرات فقط در مورد هسته ای باشد. در مجموع می خواهم بگویم که کار شروع شد؛ این مساله تقریبا مربوط به دو یا دو سال و نیم پیش است، بالاخره به هر ترتیبی کار شروع شد و به دولت جدید رسید که ادامه یافت.

رقیق سازی اورانیوم ۲۰ درصد در حال انجام است

صالحی با اشاره به توافق هسته ای ایران و غرب گفت: طبق توافق فیمابین قرار بود نیمی از ۲۰۰ کیلو گرم اورانیوم ۲۰ درصد غنی شده را اکسید اورانیوم و نصف دیگر را رقیق کنیم و این کار در حال انجام است. طبق توافق اگر رقیق سازی اورانیوم سرعت بیشتری داشته باشد، در پرداخت اقساط اموال بلوکه شده ایران نیز تسریع خواهد شد. بنابراین اکسیداسیون و رقیق سازی هر دو به خوبی در حال اجراست و گزارش آژانس هم این موضوع را تایید کرده است.

گزارش های اخیر آژانس متوازن تر بود

صالحی در ادامه، گزارش های اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران را متوازن توصیف و خاطرنشان کرد: آنها می خواهند واقعیت هایی را که براساس بازدیدهایشان می بینند، منعکس کنند و درعین حال در این زمینه بسیار با دقت و با وسواس عمل می کنند، تا جایی که حتی اگر کوچک ترین اطلاعاتی درباره فعالیت اتمی ایران به آنها رسیده باشد، متاسفانه آن اطلاعات را مبنا قرار داده و منعکس می کنند.

صالحی افزود: با وجود تمام این مسائل، گزارش های اخیر آژانس در مقایسه با گزارش های سابق، مثبت تر بوده است.

گله مندی ایران از نحوه گزارش دهی آژانس

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: یکی از نکات مهم در تهیه گزارش ها درباره برنامه هسته ای ایران این است که همواره این عبارت درج می شود که “ما نسبت به مواد اعلام نشده ایران نمی توانیم نظر بدهیم و از این جهت نمی توانیم با قطع یقین نظر بدهیم که همه فعالیت های هسته ای ایران صلح آمیز است”.

وی اظهار داشت: از آنجایی که ما مواد هسته ای اعلام نشده نداریم و همه مواد هسته ای ما اعلام شده است، در این خصوص گله مندیم زیرا این امر در مورد همه کشورها مصداق دارد، ولی وقتی ما این موضوع را منعکس می کنیم می گویند: اگر کشور دیگری نیز وجود داشته باشد که در موقعیت ایران قرار بگیرد و قرار باشد ما درباره برنامه اتمی آن اعلام نظر کنیم، همین عبارت را تکرار خواهیم کرد.

پرونده ایران بسته می شود

صالحی در ادامه به مرحله دوم مذاکرات هسته ای ایران و غرب اشاره کرد و گفت: طبق توافق های صورت گرفته که شش مساله در آن مطرح است و طبق وعده هایی که به آژانس داده ایم انتظار می رود در مدت زمان سه ماهه تعیین شده برای این امر، به همه سوالات آژانش پاسخ دهیم.

وی درباره احتمال انعقاد توافقنامه دوم با توجه به مطرح بودن مسائلی چون فعالیت های پارچین و… افزود: در زمینه فعالیت های هسته ای، بر اساس تعریف فعالیت هسته ای، ما دیگر مشکلی با آژانس نداریم و در این خصوص دیگر سوالی نیست که از سوی آژانس مطرح شده باشد و ما پاسخ نداده باشیم و به عبارت دیگر می توان گفت که درباره فعالیت هسته ای ایران پرونده بسته شده تلقی می شود. بویژه این که شش پاسخ اخیر هم ظرف یک ماه آینده تکمیل خواهد شد.

مستندات ارایه کنند برای بازدید از پارچین مشکلی نداریم

صالحی اظهار داشت: موضوع دیگری در این میان با عنوان مطالعات ادعایی وجود دارد و این امر به معنای واقعی کلمه، مرتبط با فعالیت های هسته ای نیست. آنها مدعی هستند که ما یک سلسه شبیه سازی های انفجاری با نیت انجام انفجارهای هسته ای در آینده، انجام داده ایم و این یک ادعا و تهمت بی اساس است و ما آن را اطلاعات ادعایی تلقی می کنیم.

وی گفت: آنها اصرار دارند که به خاطر همین موضوع می خواهند از پارچین بازدید کنند این درحالی است که پیشتر دو بار از پارچین بازدید و نمونه برداری کرده اند و به این حقیقت رسیده اند که مساله مشکوکی وجود ندارد، اما باز هم براساس اطلاعاتی نادرست که از جایی به آنها می رسد، تصمیم می گیرند که از این مکان دیدار کنند که به عقیده ما این امر نباید این گونه ادامه داشته باشد وباید در نقطه ای متوقف شود.

از طرفی ما هنوز توجیه نشده ایم که چرا اینها با وجود دوبار بازدید از پارچین، می خواهند برای بار سوم از این مکان بازدید کنند.

صالحی تصریح کرد: آنها می گویند ما اطلاعاتی در اختیار داریم و ما نیز گفته ایم این اطلاعات را در اختیار ما قرار دهید تا از اصالت آن مطمئن شویم، اما آنها تا کنون از این کار خودداری کرده اند.

وی گفت: واقعیت این است که ما تا به امروز شفاف سازی کرده ایم و حتی خارج از حیطه مقررات و توافقنامه پادمانی اجازه بارزسی داده ایم و در خصوص بازدید از پارچین هم هیچ مشکلی نداریم و فقط دلیل منطقی و مستندات با اصالت، از آژانس می خواهیم.

به گفته صالحی، در خصوص موضوع مربوط به آب سنگین اراک نیر با کشورهای عضو ۱+۵ مذاکره شد و پیشنهاد ما باز طراحی قلب راکتور اراک و کاهش پلوتونیوم تولیدی به میزان یک پنجم بود که مورد استقبال ۱+۵ قرار گرفت.

صالحی در عین حال اظهار داشت که برخی از کشورهای عضو ۱+۵ پیشنهاد ساخت راکتور آب سبک را به ایران دادند در حالی که آب سبک برای تولید برق و آب سنگین برای تولید رادیو داروهاست.

وی تاکید کرد: در زمینه غنی سازی پیشنهاد ما اجرای طرح پلکانی غنی سازی است که بر اساس آن ۴ تا ۵ سال تعداد دستگاه های سانتریفیوژ همین نسبت ۲۰ هزار دستگاه باشد و بعد از آن به صورت تدریجی تعداد سانتریفیوژها را افزایش دهیم تا در سال به ظرفیت تولید ۳۰ تن اورانیوم در سال برسیم و این موضوع همچنان جای بحث دارد و آنها می گویند که این طرح نیاز به تصمیم گیری سیاسی دارد.

رییس سازمان انرژی اتمی همچنین اظهار داشت: ما موضوع رقیق سازی اورانیوم ۲۰ درصد به ۵ درصد را به میزان ۱۰۳ کیلو گرم در تاریخ ۹۳٫۱٫۲۳ نهایی کردیم و در کل موضوع رقیق سازی بسته شد.

مذاکره با آمریکا از دولت سابق شروع شد
، ، ، ، ، ،
close vindow

استخدام خبرنگار و خبرنویس حرفه ای در سایت شهراول

استخدام خبرنگار حرفه ای

در واتس اپ به شماره ۰۹۳۳۷۹۳۱۰۰۳ پیام  دهید