ثبت نام داوطلبان انتخابات شورا‌

ثبت نام انتخابات شورای اسلامیثبت نام داوطلبان انتخابات شورا‌

ثبت نام داوطلبان انتخابات شورا‌ ثبت نام داوطلبان انتخابات شورا‌.ستاد انتخابات کشور برنامه زمانی فرآیند‌های اجرایی  انتخابات ششمین دوره شورا‌های شهر و روستا را اعلام کرد. در اطلاعیه شماره (۴) ستاد انتخابات کشور، برنامه زمانی فرآیند‌های اجرایی از جمله ثبت نام داوطلبان انتخابات ششمین دوره‌ی شورا‌های اسلامی شهر و روستا اعلام شد. متن کامل این اطلاعیه […]

ادامه مطلب

چارت تشکیلاتی شورای روستا از منظر وزارت کشور و شورای نگهبان

چارت تشکیلاتی شورای اسلامی روستاچارت تشکیلاتی شورای روستا از منظر وزارت کشور و شورای نگهبان

چارت تشکیلاتی شورای روستا چارت تشکیلاتی شورای اسلامی روستا از منظر قانون انتخابات وزرات کشور که به همین ترتیب لازم الاجرا است. نحوه انتخاب شوراها: شورای اسلامی روستاهاازطریق انتخابات عمومی که زمان آن را وزارت کشورتعیین می نمایدوبراساس قانون انتخابات شورای اسلامی شهروروستا (درروستاهای دارای بیست خانواروبالاتر)تشکیل میگردد.لازم به ذکراست ملاک جمعیت هرروستابراساس آخرین سرشماری […]

ادامه مطلب

شرح وظایف شورای اسلامی روستا از منظر قانون اساسی

شرح وظایف شورای اسلامیشرح وظایف شورای اسلامی روستا از منظر قانون اساسی

شرح وظایف شورای اسلامی شرح وظایف شورای اسلامی روستا از منظر قانون اساسی.بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور باید به اتکای آراء عمومی انجام شود، همانطور که قانون اساسی مقرر نموده است مداخله سیستم در حکومت از طریق ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای کشور تحقق می یابد […]

ادامه مطلب

تشکیلات شورای اسلامی روستا از منظر شورای نگهبان

قانون تشکیلات شورای اسلامی روستاتشکیلات شورای اسلامی روستا از منظر شورای نگهبان

تشکیلات شورای اسلامی روستا تشکیلات شورای اسلامی روستا .ماده ۱ ( اصلاحی ۵/۵/۱۳۸۲ ) – برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان یا […]

ادامه مطلب
close vindow
سردار سلیمانی