آتش‌سوزی منزل مخروبه در خیابان نامجو و تلاش آتش‌نشانان در بیش از ۶ نقطه از رشت

آتش‌سوزی منزل مخروبه در خیابان نامجوآتش‌سوزی منزل مخروبه در خیابان نامجو و تلاش آتش‌نشانان در بیش از ۶ نقطه از رشت

آتش‌سوزی منزل مخروبه در خیابان نامجو تلاش آتش‌نشانان در بیش از ۶ نقطه از رشت فوری – ۱۲۵ رشت اعلام کرد: آتش‌سوزی منزل مخروبه در خیابان نامجو. تلاش آتش‌نشانان در بیش از ۶ نقطه از رشت ادامه دارد. همچنین اعزام ۲۰ آتش نشان بهمراه ۷دستگاه خودروی اطفایی در سطح رشت اجام شد. به گزارش شهر […]

ادامه مطلب