یک سلطان دیگر دستگیر شد ؛ همدست “سلطان سکه” رهگیری و دستگیر شد

یک سلطان دیگر دستگیر شدیک سلطان دیگر دستگیر شد ؛ همدست “سلطان سکه” رهگیری و دستگیر شد

یک سلطان دیگر دستگیر شد  یک سلطان دیگر دستگیر شد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت گفت :یکی از همدستان سلطان سکه دستگیر شده است. وی گفت: این شخص با نام اختصاری (ج. ح) شناسایی و دستگیر شده است. این شخص با همکاری “وحید مظلومین” معروف به سلطان سکه، سکه و ارزها را از بازار جمع‌آوری […]

ادامه مطلب