قصاص قاتل شهید مدافع‌وطن دررشت , صبح پنجشنبه انجام میشود

شهراول-قصاص-قاتل-شهید-مدافع‌وطن-د-رشتقصاص قاتل شهید مدافع‌وطن دررشت , صبح پنجشنبه انجام میشود

قصاص قاتل شهید مدافع‌وطن دررشت قصاص قاتل شهید مدافع‌وطن دررشت. به گزارش شهر اول حکم قصاص قاتل شهید مدافع وطن صادر شده و صبح پنج شنبه در رشت انجام خواهد شد. طبق قرار صادره این قاتل  در ساعت شش صبح پنج شنبه در پارک دانشجو رشت؛ که همان محل وقوع جرم است به دار مجازات […]

ادامه مطلب